Privacy Policy
This Privacy outlines how WedsinMay.com collects, uses, discloses, and protects the personal information of users in compliance with the requirements established by the General Data Protection Regulation (GDPR) and other applicable data protection laws.

Data Controller:
Ekaterina Muravtseva, ID 19508590, Kurzova 2222/16, 155 00 Prague.

Collection of Personal Information:
We may collect the following personal information from you through our contact form: Name, E-mail, Phone number, City of residence, and Instagram handle.
We collect this personal information to provide you with business and marketing services, as well as to respond to your inquiries and provide customer support.
We do not share or disclose your personal information with any third parties without your explicit consent, unless required by law. We will process your data only if your consent was obtained first or if it is necessary for the performance of our contract, in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR). We do not transfer your personal information outside of the European Economic Area (EEA) or to any third countries that do not ensure an adequate level of protection, unless otherwise stated or with your explicit consent.

Cookies:
We use necessary cookies on our website to ensure its proper functioning. These cookies are essential for providing the services requested by you. By using our website, you consent to the use of these necessary cookies. You have control over your browser settings to manually delete, block, or disable the use of cookies. For more information, please consult your browser's help section. By continuing to use our website with cookies enabled, we will assume your consent to the use of cookies on our website.

Data Security:
We take reasonable precautions to protect the personal information you provide to us. We secure this information on computer servers in a controlled, secure environment, safeguarded against unauthorized access, use, or disclosure. We employ administrative, technical, and physical measures to protect against unauthorized access, use, modification, and disclosure of personal information under our control.

Contact Information:
If you have any questions, concerns, or wish to exercise your rights regarding your personal information, including the right to access, correct, or delete your data, please contact us at hello@wedsinmay.com.

Ochrana osobních údajů
Při nakládání s osobními údaji postupujeme v souladu s právním řádem České republiky a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR.

Správce údajů:
Ekaterina Muravtseva, IČO: 19508590, Kurzova 2222/16, 155 00 Praha.

Sběr osobních údajů:
Prostřednictvím našeho kontaktního formuláře můžeme sbírat následující osobní údaje: Jméno, E-mailovou adresu, Telefonní číslo, Místo bydliště a Instagramový účet. Sbíráme tyto osobní údaje za účelem poskytování obchodních a marketingových služeb, reagování na vaše dotazy a poskytování zákaznické podpory. Sbíráme pouze informace, které jsou nezbytné pro poskytování našich služeb. Bez vašeho souhlasu nebudeme sdílet ani zveřejňovat vaše osobní údaje třetím stranám, pokud to není vyžadováno zákonem. Vaše údaje budeme zpracovávat pouze v případě, že jsme předtím získali váš souhlas, nebo pokud je to nezbytné pro plnění naší smlouvy v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.

Cookies:
Na našich webových stránkách používáme soubory cookies, které jsou nezbytné pro poskytování požadovaných služeb. Používáním našich webových stránek vyjadřujete svůj souhlas se použitím těchto nezbytných souborů cookies. V rámci nastavení vašeho prohlížeče máte možnost ručně mazat, blokovat nebo úplně zakázat používání jednotlivých souborů cookies. Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Pro více podrobností prosím využijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud váš prohlížeč povoluje používání cookies, budeme předpokládat, že souhlasíte s používáním souborů cookies na našem webu.

Zabezpečení údajů:
Chráníme vaše informace v kontrolovaném a bezpečném prostředí. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Kontaktní údaje:
Pokud máte jakékoliv otázky nebo pokud si přejete uplatnit svá práva týkající se vašich osobních údajů, včetně práva na přístup, opravu nebo výmaz vašich údajů, kontaktujte nás na adrese hello@wedsinmay.com.
hello@wedsinmay.com